-Utallige masker og sting blir til unike ting -

Skredder og modellkonstruktør, Marianne Hagell, Kvænangen, Norway